ul. Fabryczna 13A/1 - Zielona Góra
Galeria sztuki, Zielona Gora, ul. Fabryczna 13a komplety mebli, antyki, zielona góra, orazy na p?ótnie, akwarele, linoryty, rze?by komplety mebli, antyki, zielona góra, orazy na p?ótnie, akwarele, linoryty, rze?by obrazy, formy przestrzenne, meble

Z okazji 10-lecia istnienia galerii zorganizowali?my
imprez? muzyczno-plastyczn? dnia 18.09.2015 r.

Dzi?kujemy Panu Jaros?awowi za tak ciep?e s?owa oraz licznym go?ciom za przybycie, imreza by?a nadzwyczaj udana!

"To ju? 10 lat od momentu kiedy Maria Idzikowska wprowadzi?a si? do starej opuszczonej fabryki i uczyni?a z tego zdewastowanego miejsca enklaw? dla sztuki. Stare wn?trza od dekady wype?niaj? obrazy i antyki. Nie one jednak s? w galerii najwa?niejsze. Kto raz spotka? Mari? Idzikowsk? wie, ?e ludzie i relacje z nimi s? dla niej zawsze na pierwszym miejscu. Tak wi?c to ludzie przede wszystkim wype?niaj? przestrze? galerii. Malarze i poeci, rze?biarze i pie?niarze, kabareciarze i muzycy lgn? tu, bo wiedz?, ?e zawsze Maria ma dla nich kaw? ciasto i dobre s?owo. Przychodz? te? i wra?liwcy, którzy ?akn? kontaktu z kultur? i sztuk? pragn?c pokaza? si? w aurze twórców z lampk? wina w d?oni. Zagl?daj? tu nierzadko te? i tacy jak ja - dyletanci,  którzy mimo ?e nie zawsze  rozumiej? „co artysta mia? na my?li”, ale  po prostu lubi? ten niepowtarzalny klimat, który tworzy w czasie spotka?,  niestrudzona propagatorka sztuk wszelakich i opiekunka zakr?conych artystów.

MARIO PRZYJMIJ ?YCZENIA NAST?PNYCH UDANYCH DEKAD, PI?KNYCH WERNISA?Y Z PI?KNYMI LUD?MI!"

Jaros?aw Skorulski

Przedruk ze strony www.naszezatonie.org.pl

 

 

Poni?ej artyku? w Tygodniku Zielonogórskim, który ukaza? si? o tym wydarzeniu.GALERIA SZTUKI W STAREJ FABRYCE Marii Idzikowskiej, ul. Fabryczna 13A /1, 65-410 Zielona Góra, kom. (+48) 507 759 773, ma.idzikowska@gmail.com. Wszelkie prawa zastrze?one
Design: GRUPA GEAD