ul. Fabryczna 13A/1 - Zielona Góra
Galeria sztuki, Zielona Gora, ul. Fabryczna 13a komplety mebli, antyki, zielona góra, orazy na p?ótnie, akwarele, linoryty, rze?by komplety mebli, antyki, zielona góra, orazy na p?ótnie, akwarele, linoryty, rze?by obrazy, formy przestrzenne, meble

"Maria Idzikowska pochodzi z Radomia. w 1974 r. przyjecha?a do zielonej Góry na studia animacji kultury i jak twierdzi, od pierwszego wejrzenia zakocha?a si? w tym mie?cie. W kulturze pracuje ju? 27 lat. Zorganizowa?a 160 wystaw - pierwsza odby?a si? w hali fabrycznej Novity."

"Zielonogórski Montmartre."
W starej fabryce tekstylnej powstaje Centrum Kultury Fabrycznej. B?d? w nim spotyka?y si?
plastyka, muzyka i taniec.

Niegdy? w wysokim budynku przy ul. Fabrycznej 13a by? oddzia? ?aga?skiej fabryki tkanin Eichmanna. Od kilku lat budynek straszy? powybijanymi oknami. - Gdy w maju pokaza?am te wn?trza znajomym, powtarzali, Ŝe mnie pogi??o, bo rudera nadawa?a si? tylko do zburzenia. Ale mnie si? tu podoba - mówi Maria Idzikowska, która od trzech miesi?cy dzier?awi budynek od miasta. Zamierza otworzy? w nim pracowni sztuk plastycznych.- Zawsze marzy?am o stworzeniu miejsca, gdzie plastyka, muzyka, taniec mog?y si? razem spotka? i wspó?istnie?."

Beata Walocha, 2005-08-17, ostatnia aktualizacja 2005-08-17 17:21., GAZETA WYBORCZA.

    

Historia fabryki - Fabryczna 13 A, Zielona Góra:
1865 - ogród kupca Theodora Tobiasa
1871 - spichrz Dolno?l?skiego Zwi?zku Finansowego
1877 - siedziba Towarzystwa Handlowego Sameula H. Laskaua
1905 - tkalnia fabrykanta Carla Eichmanna
2005 - Galeria Sztuki w Starej Fabryce Marii Idzikowskiej

Galeria po pierwszym remoncie, sala wystawowa, pierwszy wernisa?:

Zdj?cie przed powstaniem Galerii na ul. fabrycznej, z jednej z imprez zielonogórskich, na tle szkicu "Raptus Europae” Franciszka Starowieyskiego.
Przez kilka lat zdobi? wn?trze Galerii w Starej Fabryce.


 


GALERIA SZTUKI W STAREJ FABRYCE Marii Idzikowskiej, ul. Fabryczna 13A /1, 65-410 Zielona Góra, kom. (+48) 507 759 773, ma.idzikowska@gmail.com. Wszelkie prawa zastrze?one
Design: GRUPA GEAD