ul. Fabryczna 13A/1 - Zielona Góra
Galeria sztuki, Zielona Gora, ul. Fabryczna 13a komplety mebli, antyki, zielona góra, orazy na p?ótnie, akwarele, linoryty, rze?by komplety mebli, antyki, zielona góra, orazy na p?ótnie, akwarele, linoryty, rze?by obrazy, formy przestrzenne, meble

Zorganizuj swoje lub przyjació? ?wi?to!

Oferujemy organizacj? imprez okoliczno?ciowych do 30 osób na:
- urodziny
- imieniny
- spotkania pracownicze
- jubileusze, rocznice
- inne spotkania towarzyskie.

Jako dodatek do standardowej imprezy zapewniamy:
- wy?ywienie
- program rozrywkowy (koncerty, konkursy, atrakcje dla m?odszych, wyst?py teatralne, kabaretowe, i inne)
- stylowe pomieszczenia galeryjne

- wydruk zaprosze?, plakatów.

Ceny konkurencyjne!

Dla artystów polskich i zagranicznych
oferujemy zorganizowanie wystawy, wernisa?u prac.

Udost?pniamy równie? pomieszczenia do ekspozycji obrazów, form przestrzennych na 7 do 60 dni w ramach zorganizowanej imrezy.

Zapraszamy do obejrzenia przyk?adowego wernisa?u:

Wszelkie warunki i ustalenia uzgadniamy indywidualnie. Prosimy o umówienie spotkania na tel. (+48) 507 759 773.


GALERIA SZTUKI W STAREJ FABRYCE Marii Idzikowskiej, ul. Fabryczna 13A /1, 65-410 Zielona Góra, kom. (+48) 507 759 773, ma.idzikowska@gmail.com. Wszelkie prawa zastrze?one
Design: GRUPA GEAD