ul. Fabryczna 13A/1 - Zielona Góra
Galeria sztuki, Zielona Gora, ul. Fabryczna 13a komplety mebli, antyki, zielona góra, orazy na p?ótnie, akwarele, linoryty, rze?by komplety mebli, antyki, zielona góra, orazy na p?ótnie, akwarele, linoryty, rze?by obrazy, formy przestrzenne, meble

Zapraszamy na Wernisa?
do Galerii Sztuki w Starej Fabryce:

Wystawa poplenerowa
"Z Kazimierza do S?awy".

Dnia 06.12.2015r.
rozpocz?cie wernisa?u godz. 17.00.

 

Archiwalne imprezy w galerii:

WIECZÓR PLASTYCZNO - MUZYCZNY

"TYGIEL MUZ"

 

"SZCZ??LIWYCH OBRAZÓW" BOGDANA WAROWNEGO
Wernisa? odbedzie si? 14.05.2014 r. (?roda), o godz. 18.00.

                                   Ponadto wyst?pi:                               
      LITERACKI KABARET DOJRZA?YCH DAM          
                  w programie: "Fiksum - dyrdum ".              

Bogdan Warowny:
Urodzony 3 kwietnia1957r. w Warszawie. Studiowa? na warszawskiej ASP w latach
1977 - 1982. Uzyska? dyplom w pracowni  prof. Jana Tarasina w 1982 r. i aneks z grafiki w pracowni prof. Haliny Chrostowskiej.   

Wystawy:
Indywidualne: Warszawa 1999 r.; Seatlle, USA 1999 r.; Galeria "Mito" Warszawa 2004 r.; Stara Fabryka, Zielona Góra 2008 r.; Galeria "Abakus", Warszawa 2009 r.; ?omianki 2009 r.

Zbiorowe: wystawa ?rodowiska warszawskiego - Zach?ta 1986 r.; Lack 1987 r.; RFN 1988 r.; Mieszanka Warszawska - Sulechów 1995- 1997 r.; Biennale Ma?ych Form Malarskich - Toru? 1997 r.; Polska- Japonia - Warszawa 2000 r.; Arty?ci Malarze w roku 2000 - Naszej Cz?stochowie - Aukcje w Nowym Jorku; wystawy plenerowe
w Gorzowie Wlkp. 1995 - 2001 r.
W latach 1989 - 1995 wspó?pracowa? z domem aukcyjnym "Gulf Shore Auction Company" na Florydzie (USA).

Wystaw? mo?na obej?e? do 30.06.2014 r.

 

Imprez? wspieraj?: 

ELEKTROCIEP?OWNIA "ZIELONA GÓRA " S. A . 
              On Cafe - pracownia reklamy.
                     
                     GALERIA SZTUKI W STAREJ FABRYCE Marii Idzikowskiej, ul. Fabryczna 13A /1, 65-410 Zielona Góra, kom. (+48) 507 759 773, ma.idzikowska@gmail.com. Wszelkie prawa zastrze?one
Design: GRUPA GEAD